МИТНІ ТА ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ НА МАЛЬТІ

МИТНІ ЗБОРИ

Новий Єдиний Комерційний Кодекс набув чинності 1 травня 2016 року і є оновленням митного законодавства по всьому ЄС і вніс зміни в існуючі вимоги.

Єдиний комерційний кодекс оформлюється в:

 • Постанова Ради (ЄС) № 952/2013 та пов’язані з нею делеговані та виконавчі акти;
 • Постанова (ЄС) № 2015/2447 (постанова Про здійснення);
 • Постанова Комісії (ЄС) № 2015/2446 (делегована Постанова).

Згідно з правилами Єдиного комерційного кодексу, всі літаки, що летять в ЄС, повинні летіти в або з призначеного митного аеропорту. Імпортер повинен:

 • Або вимагати звільнення від митних зборів на основі:

– Полегшення тимчасового ввезення або;

– Полегшення кінцевого використання, тобто у разі імпортування ЄС імпортером з дозволом на кінцеве використання від митних органів держави-члена ЄС, в якому повітряне судно буде заявлене;

 • Або сплатити мито на ввезення на повітряне судно (ставки між 2,7% і 7,7% в межах ЄС), яке буде постійно імпортуватися і поміщатися у «вільний обіг».

ПОЛЕГШЕННЯ МИТНИХ ЗБОРІВ

Тимчасове ввезення

За певних конкретних умов та обмежень єдиний Комерційний Кодекс дозволяє тимчасово ввезеному повітряному судну в’їжджати до ЄС без митної документації та без вимоги сплати ПДВ або імпортних мит перед вильотом.

Щоб претендувати на тимчасове ввезення і мати право на умовне звільнення від митних зборів і ПДВ, повітряне судно має бути одним з наступних:

 • Зареєстроване за межами митної території ЄС на ім’я особи, встановленої за межами цієї території;
 • Використовується в приватному порядку резидентом, який не є членом ЄС;
 • Недоступне для резидентів ЄС в межах кордонів ЄС, якщо не орендований або не уповноважений власником або орендарем;
 • Імпортується і використовується особами, що проживають в країні реєстрації або третіми особами, уповноваженими власником або орендарем;
 • Не в ЄС більше шести місяців протягом 12-місячного періоду.

Оператори були заплутані відмінностями в значеннях термінів “приватне використання” та “комерційне використання”, що використовуються міжнародною авіаційною спільнотою та застосовуються митними органами в ЄС; крім того, не всі митні органи в ЄС застосовують одне і те ж значення до цих термінів. Маючи на меті роз’яснити і стандартизувати такі терміни, як «приватне використання» і «комерційне використання», Європейська комісія опублікувала 23 листопада 2014 року робочий документ з Тимчасового ввезення, відповідно до якого:

 • Корпоративні рейси можуть вважатися приватним використанням;
 • При певних обставинах групові чартери можуть вважатися приватним використанням;
 • Маркетингові матеріали та корпоративні документи на борту є прийнятними і не вважаються вантажем, який призведе до «комерційного» використання повітряного судна;
 • Резиденти ЄС допускаються на борт, але з певними обмеженнями.

 

На Мальті не застосовуються додаткові правила процедури тимчасового в’їзду. Крім того, не існує будь-яких конкретних місцевих тлумачень стандартних правил, що застосовуються митним департаментом Мальти.

Власниками дозволу Тимчасового ввезення вважаються:

 • Приватні літаки, що мають на борту пасажирів, які не є членами ЄС;
 • Приватний літак, що летить в ЄС, щоб забрати пасажира(ів);
 • Зафрахтовані повітряні судна, що експлуатуються тримачем сертифіката експлуатанта, що не є членом ЄС, де оператор надає пілотів, екіпаж і навігаційні послуги, а фрахтувальник здійснює фактичний контроль над повітряним судном.

Загальне правило полягає в тому, що митний департамент Мальти завжди видає дозвіл на тимчасовий в’їзд власнику повітряного судна. Для митного департаменту Мальти власником дозволу на тимчасовий в’їзд буде також вважатися власник.

Спрощення кінцевого використання

Кінцеве використання являє собою митну процедуру, відповідно до якої товари, що ввозяться для вільного обігу в ЄС, можуть користуватися сприятливим тарифним режимом або пільгами за зниженою або нульовою ставкою мита за умови їх використання у встановленому порядку.

Для отримання дозволу на кінцеве використання імпортер повинен мати дозвіл на кінцеве використання. Практика на Мальті передбачає подання заявки на отримання дозволу на кінцеве використання в Митний департамент Мальти шляхом подачі відповідної форми заявки.

Правильно оформлені та підписані додатки, зокрема:

 • Повне ім’я та адресу заявника, тобто якому буде видано дозвіл;
 • Діючий реєстраційний номер ПДВ;
 • Місце та вид рахунків / записи заявника, тобто місце, де знаходиться комерційний, податковий чи інший бухгалтерський матеріал заявника, а також вид записів (які містять всю необхідну інформацію та технічні дані, що дозволяють митним органам здійснювати нагляд і контроль), які будуть використовуватися для митної процедури;
 • Термін дії дозволу;
 • Повітряне судно, що підлягає розміщенню відповідно до процедури кінцевого використання. Для цивільних повітряних суден і товарів, що використовуються в цивільних повітряних судах, коди CN не потрібні;
 • Кошторисна вартість повітряного судна;
 • Передбачуване кінцеве використання.

Кожна заявка на допомогу в кінцевому використанні буде оцінюватися в кожному конкретному випадку.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПДВ

Імпорт не буде проводитися, поки повітряне судно користується режимом тимчасового ввезення для митних зборів. Ввезення відбуватиметься тільки в момент звільнення літака від призупинення мит за тимчасовим ввезенням.

Якщо повітряне судно ще не було ввезено для вільного обігу в ЄС (або було звільнено від режиму Тимчасового ввезення, воно все ще може скористатися звільненням від ПДВ, що містяться у статті 148 Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року Про спільну систему податку на додану вартість 2006/112/ЄС (Директива з ПДВ).

Стаття 148 директиви з ПДВ звільняє від сплати:

 • Постачання товарів для заправки паливом і постачання повітряних суден, що використовуються авіакомпаніями, що діють в основному на міжнародних маршрутах, за винагороду;
 • Постачання, модифікація, ремонт, технічне обслуговування, фрахтування та наймання повітряних суден та постачання, наймання, ремонт та технічне обслуговування обладнання;
 • Надання послуг, за винятком деяких, для задоволення прямих потреб повітряних суден або їх вантажів.

Таким чином, звільнення від ПДВ буде застосовуватися до повітряних суден, використовуваних авіакомпанією, що працює головним чином за винагороду на міжнародних маршрутах;

Суд Європейського Союзу роз’яснив сферу застосування цього звільнення від ПДВ у своєму рішенні від 19 липня 2012 року, відповівши на упереджені питання, представлені адміністративними судами Фінляндії. Європейський суд постановив, що: повітряне судно, «використовуване авіакомпанією, що працює за винагороду» має на увазі:

 

 • Законне або справедливе володіння не потрібно статтею 148 (e); законне право на експлуатацію повітряного судна представляється достатнім для задоволення критерію «використовується»;
 • Особисте використання повітряного судна власником при експлуатації авіакомпанією за змістом директиви по ПДВ не ставить під загрозу звільнення, за умови, що повітряне судно не використовується виключно власником повітряного судна;
 • Міжнародний чартерний оператор може розглядатися як «авіакомпанія, що працює за винагороду головним чином на міжнародних маршрутах». Таким чином, «авіакомпанія» може включати оператора комерційних і приватних літаків, який має сертифікат експлуатанта або еквівалент;
 • Виняток застосовується до всіх продажів повітряних суден, придбаних з метою їх постачання авіакомпаніям, що діють головним чином на міжнародних маршрутах. У відповідності з цим телеологічним підходом суд застосовує принцип наскрізного огляду, згідно з яким використання повітряного судна його кінцевим користувачем має вирішальне значення для оцінки застосовності ПДВ при його продажу.

 

Податкові органи Мальти визнають і застосовують аналіз з рішення Європейського суду і висновки, що містяться в ньому. Угоди про оренду буде достатньо для задоволення критерію «використовується» на Мальті.

Мальтійські податкові органи (в кожному конкретному випадку) погодилися з тим, що сертифікат експлуатата, виданий управлінням цивільної авіації на користь операторів, повинен задовольняти визначенню «оператор авіакомпанії».

Для цілей вилучення. Подання сертифіката эксплуатата і докази того, що повітряне судно буде використовуватися з точки зору сертифіката эксплуатата, буде достатнім для застосування винятку.

Немає ніяких офіційних конкретних тестів або відсотків, що застосовуються для обмеження застосовності звільнення від ПДВ.

На Мальті не потрібно, щоб повітряне судно було зафрахтоване третім особам, щоб власник розглядався як звичайна третя сторона і щоб власник не отримував якогось вигідного обігу.

Що означає «головним чином на міжнародних маршрутах»?

16 вересня 2004 року CJEU постановив, що звільнення від ПДВ пов’язану із загальним статусом авіакомпанію, а не з кваліфікацією конкретного рейсу, який може бути внутрішнім. Національні суди при розгляді кожної окремої справи встановлюють, чи задовольняє авіакомпанія відповідним умовам, хоча частка оберту, пов’язаного з міжнародними рейсами конкретних авіакомпаній, може служити орієнтиром.

Не існує якихось конкретних правил або керівних принципів щодо того, яка частка міжнародних перевезень потрібна авіакомпанії для отримання права на звільнення від ПДВ на Мальті.

Податкові органи на Мальті згодні з тим, що «міжнародний» включає рейси в/з рідної країни оператора, а не тільки рейси на територію ЄС і з неї в цілому.

Внутрішні рейси в межах юрисдикції Мальти не здійснюються. Тим не менш, з точки зору Мальтійського ПДВ, звільнення не буде застосовуватися до авіакомпанії, яка працює виключно на внутрішніх маршрутах, якщо виникне такий випадок.

ПОСТІЙНИЙ ІМПОРТ

Повітряне судно повністю / постійно імпортується в ЄС, коли воно ввозиться в конкретну країну-учасницю ЄС, і власник платить всі застосовні мита і ПДВ, введені в цій країні.

Результатом постійного імпорту є те, що повітряне судно має статус вільного обігу в межах ЄС, тобто немає ніяких обмежень на період перебування в ЄС і ніяких обмежень для перевезення резидентів ЄС для польотів в межах ЄС. Однак за певних умов цей статус вільного обігу може бути втрачений.

Ставка мита на Мальті

Закон про імпортні мита (р. 337 зводу законів Мальти) перераховує різні ставки мит, застосовні до постійного імпорту повітряних суден на Мальті. Тарифи залежать від розміру і кваліфікації повітряного судна:

 • літальні апарати інші (наприклад, вертольоти, літаки);
 • Космічні апарати (включаючи супутники) і суборбітальні і космічні ракети-носії.

Літаки та інші літальні апарати вагою без навантаження не більше 2000 кг:

 • цивільний літак
 • Інший

Літаки та інші літальні апарати вагою без навантаження більше 2000 кг, але не більше 15 000 кг:

 • цивільний літак
 • Інший

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКУ НА ПАЛИВО

Директива 2003/96 / EC (Директива з податку на енергію)

 • Стаття 14 (1) (b) передбачає, що:

Держави-члени звільняють від оподаткування енергетичні продукти, що поставляються для використання в якості палива для цілей аеронавігації, за винятком приватних прогулянкових польотів, на умовах, які вони встановлюють у цілях забезпечення правильного і прямого застосування таких звільнень і запобігання будь-ухилення, уникнення або зловживання:

Для цілей цієї директиви «приватні прогулянкові польоти» означають використання повітряного судна його власником або фізичною чи юридичною особою, користується ним або за наймом, або будь-якими іншими засобами, в інших, ніж комерційні, метою і, зокрема, не для перевезення пасажирів або товарів або для поставки товарів та послуг для розгляду або для цілей державних органів. Держави-члени можуть обмежити сферу дії цього виключення поставками реактивного палива (код CN 2710 19 21);

 • Стаття 14 (2) передбачає, що:

Держави-члени можуть обмежити сферу застосування цих вилучень міжнародними і внутриобщинными перевезеннями (т. е. Крім того, якщо держава-член уклала двосторонню угоду з іншою державою-членом, воно може також відмовитися від вилучень, передбачених у пункті 14(1)(b), у таких випадках держави-члени можуть застосовувати рівень оподаткування нижче мінімального рівня, встановленого у цій директиві.

 • Стаття 15 (1) (j) передбачає, що:

Держави-члени можуть застосовувати під фіскальним контролем повні або часткові вилучення або скорочення рівня оподаткування щодо моторних палив, які використовуються у сфері виробництва, розробки, випробування і технічного обслуговування повітряних і морських суден.

У двох рішеннях від 1 грудня 2011 року (с-79-10) і 21 грудня 2011 року (с-250-10) Суд Європейського Союзу (CJEU) дав наступне тлумачення цих статей.

Стаття 14 (1) (b) повинна тлумачитися як та, що означає:

 звільнення від сплати податку на авіаційне паливо, що використовується для цілей аеронавігації, крім приватного туризму, не може застосовуватися у випадку компанії, яка для розвитку свого бізнесу використовує свої власні повітряні судна для перевезення членів свого персоналу до клієнтів або на ярмарки, в тій мірі, в якій ця поїздка безпосередньо не використовується для надання цієї компанією повітряних послуг для розгляду (з-79-10).

При оренді або наймі на умовах чартеру належить йому повітряного судна з паливом для підприємств, аеронавігаційні операції яких безпосередньо не використовуються для постачання, на тих підприємствах, послуг з авіаперевезень для розгляду (з 250-10)

Статтю 15 (1) (j) слід тлумачити як таке, що означає:

 паливо, яке використовується для цілей польотів на об’єкт технічного обслуговування повітряних суден і з нього, не підпадає під дію цього положення. (C-79-10).

Стаття 14 (1) (b) директиви 2003/96 / EC ETD була інкорпорована в мальтійське законодавство шляхом внесення поправок до Закону про акцизні збори (розділ 382 законів Мальти). Зокрема, в четвертому додатку до закону Про акцизні збори, що стосується обробки енергетичних продуктів, передбачається, що акцизна обробка гасу, яка підпадає під коди CN 2710.19.21 (тобто реактивне паливо, тип гас) і 2710.19.25 (тобто гас, за винятком реактивного палива), становить 472,40 євро за 1000 літрів. З 1 січня 2016 року підвищився акцизний збір і став у розмірі 442,49 євро за 1000 літрів. Доречно також зазначити, що портал веб-сайту Європейської комісії, на якому перераховані акцизи на енергоносії та електроенергію у всіх державах-членах, передбачає, що мінімальна податкова відповідальність Мальти за гас, що використовується в якості палива, складає 330 євро за 1000 літрів.

З іншого боку, якщо гас, що підпадає під вищезазначені коди CN, використовується або для повітряного сполучення між Мальтою і Гозо, братським островом Мальти, або для випробування і технічного обслуговування авіаційних двигунів, то він буде обкладатися акцизним збором в розмірі 72,21 євро за 1000 літрів.

У четвертому пункті також передбачається, що вищезгаданий гас, який використовується приватними прогулянковими літаками для прямих рейсів за межі Європейського Союзу, не обкладається акцизними зборами.

Приватний прогулянковий політ

Митний департамент Мальти до теперішнього часу не видав ніяких офіційних керівних вказівок щодо тлумачення терміна «приватний прогулянковий політ». Однак цей термін визначено у акцизних правилах (товари, імпортовані особами, які виїжджають з третіх країн) (підзаконні акти 382.02 до акцизного закону Мальтійського законодавства).

Мальта перенесла статті 15 (1) (j) директиви 2003/96/ ЄС ETD, застосувавши частковий рівень оподаткування до гасу, підпадає під коди CN 2710.19.21 і 2710.19.25, для випробувань і технічного обслуговування авіаційних двигунів.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПДВ

Міжнародні пасажирські перевезення

Стаття 371 Директиви 2006/112 / ЄС (Директива з ПДВ) передбачає поширення існуючого звільнення від ПДВ або нульового рейтингу ПДВ на міжнародні пасажирські перевезення, де:

 • Міжнародний включає в себе рейси всередині ЄС;
 • Кваліфікація рейсу як комерційного або некомерційного не має значення.

 

Звільнення від ПДВ (з кредитом), що надається міжнародним пасажирським перевезенням законом Про ПДВ, в цілому аналогічно звільнення від ПДВ у розділі 10 (а) до Директиви по ПДВ. Міжнародні перевезення людей, перевезення багажу і автотранспорту, які супроводжують пасажирів, а також надання послуг, пов’язаних з міжнародними перевезеннями пасажирів, що входять у перелік послуг, які звільняються від кредитних поставок (тобто ПДВ за такими операціями не стягується; однак постачальник має право на відшкодування вхідного ПДВ в тій мірі, в якій він понесе в ході здійснення своєї економічної діяльності), як це зазначено в пункті 4(1) частини першої п’ятого додатку до закону Про ПДВ. Ніяких додаткових умов не висувається.

Оскільки мальтійська компанія вважається такою, що надає послуги, пов’язані з міжнародними перевезеннями пасажирів, то ці послуги слід вважати звільненими від надання кредитів.

Поставка товарів і послуг

Стаття 148 директиви з ПДВ звільняє від сплати:

 • Постачання товарів для заправки паливом і постачання повітряних суден, що використовуються авіакомпаніями, що діють в основному на міжнародних маршрутах, за винагороду;
 • Постачання, модифікацію, ремонт, технічне обслуговування, фрахтування та наймання повітряних суден і постачання, оренда, ремонт і технічне обслуговування обладнання, включеного або використовуваного в ньому;
 • Надання послуг, за винятком деяких, для задоволення прямих потреб повітряних суден або їх вантажів.

Управлінські збори

Як довідковий матеріал стаття 148 директиви з ПДВ (підпункт g), була перенесена до пункту 7 частини 1 п’ятого додатка до закону про ПДВ. Він передбачає звільнення від сплати кредиту за послуги, що надаються операторам повітряних суден. Коли мова йде про надання послуг оператору авіакомпанії для безпосередніх потреб повітряного судна і його вантажу, звільнення поширюється на послуги, що складаються з:

 • Буксирування;
 • Пілотажу;
 • Рятувальної служби;
 • Оцінки;
 • Використання аеропортів;
 • Послуг, що надаються операторам повітряних суден їх агентами, що діють в якості таких;
 • Послуг, необхідних для посадки, зльоту або перебування в аеропортах;
 • Допомоги, що надається пасажирам або екіпажу за рахунок операторів авіакомпанії.

На сьогоднішній день органи з ПДВ не видали ніяких офіційних вказівок щодо того, чи можуть управлінські послуги підпадати під дію статті 148 директиви по ПДВ.

На практиці, відсутність керівних принципів, можливо отримати письмове підтвердження від органів ПДВ, що конкретні управлінські послуги звільняються від податку. Це залежить, зокрема, від:

 • Діючої угоди про управління (якщо така є);
 • Характеру повітряних суден надання послуг, що поставляються;
 • Чи розглядаються послуги як окремі поставки або як єдина пропозиція управлінських послуг.

Що стосується окремих поставок (наприклад, послуг з технічного обслуговування, адміністративних послуг тощо), то режим ПДВ для кожної з послуг буде розглядатися окремо, і можливо, що деякі послуги можуть вважатися вільними, у той час як інші послуги не будуть. Єдина управлінська служба підпадала б під звільнення від ПДВ, якщо б вважалося, що вона в основному являє собою одну з послуг, перерахованих у звільненні. Разом з тим можна стверджувати, що малоймовірно, щоб загальна управлінська служба розглядалася як підпадаюча під виключення послуг, пов’язаних з повітряними судами, оскільки звільнені послуги є досить конкретними. На практиці їх необхідно розглядати в кожному конкретному випадку.

Доречно зазначити, що будь-яке підтвердження цього не буде представляти собою офіційну податкову постанову і не буде суворо обов’язковим для мальтійських податкових органів, але може розглядатися як досить реалістичну вказівку на те, як мальтійські податкові органи будуть розглядати ці управлінські послуги.

Надання послуг посередниками, які діють від імені та за рахунок іншої особи, коли ця особа бере участь в операціях, звільнених у відповідності з пунктом 7 частини 1 п’ятого додатку до закону Про ПДВ, тобто послуги, пов’язані з повітряними судами також вважаються звільненими від кредитних поставок. Таким чином, ПДВ за такими операціями стягуватися не буде, проте посередник матиме право на відшкодування вхідного ПДВ в тій мірі, в якій він понесений в ході здійснення економічної діяльності посередника.

Виходячи з того, що посилання на «суб’єкт, оподатковуваний ПДВ», є посиланням на оподатковувану податком особу, тобто особу, яка здійснює економічну діяльність, незалежно від мети або результату цієї діяльності, відповідь на це питання буде ствердною.

ПОВЕРНЕННЯ ПДВ

Директива 2008/9 / EC (повернення ПДВ – ЄС) та Директива 86/560 / ЄЕС (повернення ПДВ – бізнес за межами ЄС).

Якщо звільнення не застосовується і ПДВ було сплачено, вхідний ПДВ може бути повернуто. Оподатковуваний суб’єкт має право відняти ПДВ, сплачений з постачання (купівлі), в тій мірі, в якій товари або послуги використовуються для його підприємницької діяльності.

Директива ЄС, що набула чинності 1 січня 2010 року (тобто директива 2008/09/ЄС), ввела нову процедуру для підприємств, створених і зареєстрованих для цілей ПДВ в рамках ЄС, щоб зажадати повернення ПДВ, понесених в інших державах-членах ЄС.

Зміни, внесені директивою 2008/09 / ЄC, не зачіпають вимоги про відшкодування, що пред’являються підприємствами, які не були засновані або зареєстровані в державах-членах ЄС. Такі підприємства як і раніше відшкодовують ПДВ, понесений в державах-членах ЄС, відповідно до процедури, викладеної в 13-й директиві з ПДВ.

Реалізація директив про відшкодування ПДВ

Директива 86/560 / EEC (13-а директива з ПДВ)

Ця директива інкорпорована в мальтійське законодавство за допомогою повернення ПДВ оподатковуваним особам, не встановленим на території спільноти (406.11 законів Мальти). Ці правила передбачають, що уповноважений з доходів повертає будь-якій оподаткованій особі, не встановленій на території ЄС, будь-який ПДВ, який справляється у відношенні імпорту товарів на Мальту, в тій мірі, в якій такі товари і послуги використовуються для цілей надання транспортних послуг, зазначених у правилах. Особа, встановлена за межами ЄС, яка подає заяву на повернення ПДВ, повинна заповнити форму, запропоновану правилами, яка повинна бути представлена комісару з доходів. Заявка повинна містити інформацію та документацію, що підтверджує факт ввезення особою, яка звернулася за відшкодуванням ПДВ.

Заявка повинна включати в себе:

 • Офіційний сертифікат, схвалений компетентним органом країни, в якій ця оподатковувана особа зареєстрована для цілей ПДВ або де вона здійснює свою економічну діяльність;
 • Вихідні дійсні рахунки-фактури або дійсні документи, що відносяться до імпорту.

Рішення за клопотанням буде прийнято уповноваженим за доходами протягом шести місяців з дати отримання уповноваженим цих документів.

Директива 2008/9/ЄС

Ця директива інкорпорована в мальтійське законодавство допомогою повернення податку на додану вартість особам, які підлягають оподаткуванню, які не засновані на Мальті, але встановлені в інших положеннях держави-члена (406.10 законів Мальти). Ці правила застосовуються, коли імпортер заснований в державі-члені ЄС, що не є Мальтою.

Заява має бути подана комісару за доходами, який поверне будь-якого оподатковуваного особі, не встановленим на Мальті, будь-який  ПДВ, який справляється у відношенні імпорту товарів на Мальту, в тій мірі, в якій ці товари та послуги використовуються для економічної діяльності особою, яка подає заяву на повернення ПДВ.

Щоб мати право на повернення ПДВ, оподатковувана особа, не встановлена на Мальті, повинна виконувати операції, що дають право на відрахування в державі-члені, де ця особа встановлена. Оподатковувана особа надсилає електронну заяву про повернення коштів уповноваженому за доходами та подає її державі-члену, в якій її засновано. У заявці на повернення коштів, зокрема, зазначаються особисті дані заявника та опис підприємницької діяльності заявника, для якої купуються товари і послуги, а також строк повернення, охоплюваний заявкою. Уповноважений з доходів може вимагати від заявника подати копію рахунку-фактури або імпортного документа із заявою про повернення, якщо оподатковувана сума в рахунку-фактурі 1000 євро або більше. Уповноважений з доходів може також вимагати опис підприємницької діяльності заявника.

Related Posts